Låt en takläggare kontrollera dina ekonomibyggnader

Om du driver ett företag, är hobbybonde, skogsägare eller har hästar är det smart att se över taken på dina ekonomibyggnader. Du vill försäkra dig om att dina byggnader är i gott skick och att de klarar de påfrestningar som klimatförändringarna medför. Då kan du känna dig tryggare att dina hästar och maskiner inte kommer till skada vid nästa kraftiga höststorm.

Ekonomibyggnader

En ekonomibyggnad är en byggnad som till exempel ett stall, en maskinhall eller annan byggnad som används på en lantbruk, skogsbruk eller stall. För att det ska klassas som ekonomibyggnad ur ett skattemässigt perspektiv måste du driva företag. Antingen som heltidsbonde eller så driver du ett lant- eller skogsbruk vid sidan om. Det är många som har mindre företag på landet med flera ekonomibyggnader. För att kunna driva verksamhet med jordbruket, skog eller djur är ekonomibyggnader ofta en förutsättning. Både för maskiner, hästar och får, samt redskap. Det är en del av charmen med att ha skog eller ett stall med hästar. Du vill naturligtvis att allting ska vara i bra skick. read more

Måla olika taktyper 

När taket börjar se tråkigt ut, men det trots allt inte är dags att byta det kan en takmålning vara en god idé. Men vilka taktyper kan egentligen målas, och vilka fördelar finns med en takmålning? 

 

Måla plåttak 

Ett plåttak är i regel målat från början och man kan se att färgen börjar flagna efter ett par år. Hur snabbt det går kan variera beroende på hur mycket väder och vind taket utsätts för. Ett plåttak är ofta ganska lätt att måla, men det är viktigt att all flagnande färg är borta. Helst ska all den gamla färgen bort, annars finns det risk att den tids nog börjar flagna medan den nymålade färgen fortfarande är i gott skick.  read more

Vad är fuktskador?

Vad innebär fuktskador?

Det mest vanliga sättet som fuktskador bildas på är genom ventilation som är bristande. Det kan bildas fuktskador överallt inomhus, på vinden, i badrummet, köket osv. Idag finns välutvecklad teknik som effektiviserar ventilationen som hjälper till att förhindra alla typer av fuktskador.

Det är viktigt att ventilationssystemen är hela och rena, att de har installerade fläktar och bra reglering och anpassning utefter olika temperaturer som uppstår. Om regelbunda ventilationskontroller inte görs är risken att fuktskador kan bildas och det kan bli väldigt kostsamt. Om en fuktskada redan har gått för långt kan det i de värsta fallen betyda att huset är helt förstört och det inte längre går att göra en åtgärd, vilket betyder att huset inte längre går att bo i eller till och med måste rivas. read more

Vad är en borgerlig begravning?

Den traditionella kyrkliga begravningen var länge den vanligaste i Sverige men idag väljer allt fler en borgerlig. Kanske beror det på att tron inte är lika stark idag och att man får större valmöjligheter att utforma ett personligt avsked om man väljer den borgerliga varianten. Det finns några saker som skiljer sig men likt för båda är att det enklaste sättet att planera och arrangera är med hjälp från en begravningsbyrå, som är väl insatta i båda alternativen.

Icke-religiös ceremoni
En borgerlig begravning innebär att religiösa symboler och annat inte används. Ceremonin kan utformas i stort sett som man själv önskar både väl gäller utsmyckningar, musik, uppläsning av dikter och tal och andra inslag. Det händer att man väljer ett tema för begravningen som speglar den avlidnes liv, istället för att fokusera på religiösa ting. Var det en naturmänniska kanske man lägger lite extra fokus vid det och om personen var särskilt engagerad inom någon organisation så kan man välja att ha det i fokus. Det är även tillåtet med psalmer om man skulle önska det. read more

Vad är en webmaster?

Att arbeta som webbmaster innebär att du har huvudsakligt ansvar för den information som ett företag publicerar på internet. Detta främst via hemsidan men även andra kanaler kan ligga under ansvarsområdet. Det krävs därmed både god kommunikativa egenskaper samt viss tekniks vana.
Vad gör man?
Vilka arbetsuppgifter som en webmaster har beror till stor del på vilken arbetsplats man jobbar på. På en webbyrå kan man vara ansvarig för texter och annat på hemsidan som ska förmedla ett budskap till kunderna. Men man kan även jobba på en digital tidning eller som informationsansvarig. I vissa fall kompletterar företag med webbredaktör men det är två jobb som ”överlappar” varandra en hel del.
Vilken utbildning krävs?
Det finns inget krav på utbildning för att jobba som webmaster. Med andra ord är yrket ”icke-reglerat”. Eftersom arbetsuppgifterna hos en webbyrå Stockholm kan skilja så mycket mellan att jobba på tidning, på en webbyrå eller en E-handel är det framförallt de specifika kunskaperna som krävs som avgör om man har rätt kompetens.
En utbildning kan alltså vara helt rätt för ett jobb – men helt onödigt mot andra jobb. Man får helt enkelt gå till det specifika jobbet och söka efter vilken kompetens som eftersöks.
Hur lätt får jag jobb?
Det är relativt svårt att få jobb för dig som vill jobba som webmaster. Delvis handlar det om det otydliga utbildningskravet men även på att det finns yrken som gör liknande jobb. SCB har därför dragit slutsatsen att det är ”svårt att få jobb” inom branschen inom de kommande åren.
Hur kan jag öka mina chanser?
Det som framförallt efterfrågas på arbetsmarknaden är spetskompetens. På en webbyrå jobbar exempelvis ett team av personer inom olika professioner. Tillsammans kan de skapa en produkt eller tjänst, som en spelsida, som till fullo möter kundens behov.
Att däremot vara bred i kunskap och erfarenhet är inte lika eftertraktat. Se över om du kan fördjupa dig inom något område via vidareutbildning för att därigenom göra dig mer eftertraktad på arbetsmarknaden.
Hur hittar jag jobben?
En klassisk väg till ett nytt jobb är Arbetsförmedlingens hemsida samt liknande sidor där arbetsgivare kan lägga ut annonser för lediga jobb. Bland dessa kan exempelvis BlocketJobb nämnas. Registrera dig som användare och lägg bevakning på ”webmaster” för att få email så fort ett nytt jobb kommer in.
Samtidigt är arbetet så brett att de jobb som läggs ut inte nödvändigtvis måste annonseras mot just webmaster. Det kan vara en webbyrå som söker en webbredaktör men med arbetsuppgifter som mycket väl kan passa en webmaster. read more

Vem betalar begravningen?

Vem betalar begravningskostnaderna? Generellt är det dödsboet men det finns även alternativ.
Begravningsavgift oavsett medlemskap i Svenska kyrkan
I Sverige har Svenska kyrkan ansvaret för begravningar och vård av kyrkogårdar. Detta gäller däremot inte i bland annat Stockholm där det istället är kommunen som har detta ansvar. Genom inkomstskatten avsätts en mindre avgift till begravningsavgiften.
En del tror att detta inte sker om man går ur Svenska kyrkan men så är inte fallet. Det som ändras är däremot att avgiften som direkt går till kyrkan inte längre dras.
Genom denna avgift täcks gravkostnaden i minst 25 år. Men även de initiala kostnaderna med kremering och administration. Hur hög avgiften är varierar mellan vilken församling man tillhör men man kan räkna med 0,1 – 0,5 % av den inkomst som beskattas.
Om du är med i Svenska Kyrkan
Om du är med i Svenska kyrkan har du även rätten till att använda vissa lokaler, en präst vid begravningen samt vissa kyrkomusiker. Detta förutsatt att begravning sker i den församling som den avlidne tillhörde.
Är du osäker på om du har medlemskap i kyrkan och därmed har möjlighet att få denna service gratis? Prata med den begravningsbyrå som tar hand om begravningen. De kan lätt få fram information i frågan.
Tas från dödsboet – indirekt från de anhöriga
Även om man är medlem i Svenska kyrkan så kommer det uppstå kostnader vid begravningen. Fakturan från din begravningsbyrå Stockholm ska då i första hand betalas från dödsboet. Då detta är en prioriterad kostnad går den före många andra kostnader som kan belasta dödsboet.
Men det innebär även man betalar till en begravningsbyrå istället för att summan ska fördelas i arv till anhöriga. Indirekt blir det därmed de anhöriga som betalar begravningen även om det sker med pengar som de inte fått tagit del av.
Livförsäkring upp till en viss ålder
Livförsäkring gäller upp till en viss ålder och ersättningsbeloppet täcker generellt en begravning. Genom att ringa det egna försäkringsbolaget kan man snabbt få veta om livförsäkring finns på den avlidne. Men livförsäkring kan även finnas från arbetsgivare. Detta oavsett om personen avlidit på arbetsplatsen eller på fritiden.
Även detta kan en begravningsbyrå oftast kontrollera och hjälpa till med för att man ska få en uppfattning om hur mycket som finns tillgängligt. Livförsäkringen tillfaller dödsboet och det är sedan från dödsboet som betalningen sker till anlitad begravningsbyrå.
Anhöriga kan lägga till
Finns det inte tillräckligt mycket kapital i dödsboet kan de anhöriga välja att komplettera med egna betalningar. Detta kan däremot bli känsligt om vissa anhöriga vill ha en stor (och dyr) begravning medan andra inte anser sig ha råd med detta.
Finns osäkerhet om dödsboets tillgångar kommer att räcka bör man först prata med sin begravningsbyrå om olika kostnadsnivåer och vad som ingår i dessa begravningspaket. Detta får sedan ställas mot vad dödsboet klarar av att betala.
Ekonomiskt bistånd
Räcker inte dödsboet och de anhöriga inte vill skjuta till pengar kan ansökan ske till det lokala socialkontoret. Kommunen kan då ge ett bidrag som räcker till en enkel begravning. Man får i detta fall inte välja själv vilken summa som önskas utan detta avgör kommunen i samråd med den begravningsbyrå som har ärendet. read more

Att tänka på när du planerar webbdesign

När man tar fram en hemsida är design och funktionalitet viktigt och som vid vilken renovering eller nybyggnation som helst så är det viktigt med planering. En bristfällig planering eller ingen alls leder till en stor risk att man måste börja om och faktum är att man i slutändan sparar tid på att vara noggrann. Känner man sig osäker kan man gå en kurs inom webbdesign eller överlåta arbetet till en webbyrå.

Vilket är sidans syfte?
Fundera över vad målet med din nya hemsida är. Är den personlig eller en plats där du beskriver och marknadsför ditt företags tjänster? Vilken information vill du ge till dina besökare och hur vill du framställa dig eller ditt företags varumärke? Fundera över smidiga sätt för dina besökare att ta kontakt och allt annat som känns viktigt för dig. read more

Rekryteringshemligheter som arbetsgivarna gärna inte skyltar med

Ofta vill den som söker ett arbete hålla en del saker gömda för den potentiella arbetsgivaren. Det kan till exempel handla om anledningen till att man söker jobb, eller bilder på Facebook. Kanske känner man sig också lite skyldig för att man gömmer dessa saker för en eventuell framtida chef. Då kan det vara bra att tänka på att den som anställer sannolikt också döljer ett antal saker.

Till exempel:

De söker allt de kan finna om dig på nätet
Det här gäller särskilt vid rekrytering för lite tyngre positioner, med mycket ansvar. Den som anställer dig vill veta så mycket som möjligt om dig, och inte bara det professionella. De vill också veta hur du är som person, och om de kan ta reda på saker som du inte har berättat under intervjun. Räkna med att de googlar på dig, går igenom din Facebook, Instagram och annat som de kan hitta om dig. read more

Vanliga misstag vid takläggning

Taket är husets yttre skal och det ska skydda från alla yttre påfrestningar. Det är därför viktigt att man vid ett takbyte utför jobbet korrekt för att det ska få en lång hållbarhet, och det är vanligt att det förekommer misstag både om man gör jobbet själv eller om man har anlitat en takläggare. Ska man göra jobbet själv finns mycket att tänka på och om man planerar att anlita en firma bör man granska den noggrant innan arbetet påbörjas.

Oerfarna glömmer ventilationen
Det krävs både noggrannhet och precision för att lyckas med en takläggning och många oerfarna som ger sig på ett takbyte på egen hand missar det viktiga arbetet med undertak och ventilation. Undertaket är minst lika viktigt som själva yttertaket och det behöver läggas på ett sätt som passar det yttre materialet för att ventilationen ska fungera. read more