Låt en takläggare kontrollera dina ekonomibyggnader

Om du driver ett företag, är hobbybonde, skogsägare eller har hästar är det smart att se över taken på dina ekonomibyggnader. Du vill försäkra dig om att dina byggnader är i gott skick och att de klarar de påfrestningar som klimatförändringarna medför. Då kan du känna dig tryggare att dina hästar och maskiner inte kommer till skada vid nästa kraftiga höststorm.

Ekonomibyggnader

En ekonomibyggnad är en byggnad som till exempel ett stall, en maskinhall eller annan byggnad som används på en lantbruk, skogsbruk eller stall. För att det ska klassas som ekonomibyggnad ur ett skattemässigt perspektiv måste du driva företag. Antingen som heltidsbonde eller så driver du ett lant- eller skogsbruk vid sidan om. Det är många som har mindre företag på landet med flera ekonomibyggnader. För att kunna driva verksamhet med jordbruket, skog eller djur är ekonomibyggnader ofta en förutsättning. Både för maskiner, hästar och får, samt redskap. Det är en del av charmen med att ha skog eller ett stall med hästar. Du vill naturligtvis att allting ska vara i bra skick.

Låt din takläggare kontrollera taken

Vid höststormar, kraftiga snöfall och liknande situationer är det just ekonomibyggnaderna som ofta blir förstörda och behöver Takrenovering. De flesta av oss har bra koll på hustaket i bostaden, men det är lätt att missa att kontrollera taket på maskinhallen eller stallet. Du har så mycket att göra ändå. Inomhus märker vi ifall det skulle börja läcka in. Förutom att man vanligtvis också är flera personer som bor i ett hushåll, så det blir fler ögon. Men i en maskinhall, ett magasin eller stall är det inte lika lätt att upptäcka att det börjat läcka in. Materialen i sig gör att det blir svårare att se. Förutom att det redan finns en massa lukter som gör att eventuell mögellukt inte kommer fram på samma sätt. Därför är det klokt att låta en takläggare göra ett besök. Kontrollera dina tak, i alla fall på de viktigaste byggnaderna. Då vet du vad du behöver åtgärda.

Snö och stormar

Vid rejäla snöfall och stormar är just tak extra utsatta. Under de senaste åren är det många svenskar vars ekonomibyggnader har rasat in på grund av kraftiga och intensiva snöfall. Klimatförändringarna har helt enkelt medfört att vi måste ha rejälare byggnader. Det är både besvärligt och dyrt ifall snön skulle rasa in och förstöra taket i maskinhallen där du har maskiner som du behöver för ditt arbete. Även om du får ut en del på försäkringen, så förlorar du arbetstid. Förutom att du naturligtvis vill skydda dina djur från att komma till skada.