Vanliga misstag vid takläggning

Taket är husets yttre skal och det ska skydda från alla yttre påfrestningar. Det är därför viktigt att man vid ett takbyte utför jobbet korrekt för att det ska få en lång hållbarhet, och det är vanligt att det förekommer misstag både om man gör jobbet själv eller om man har anlitat en takläggare. Ska man göra jobbet själv finns mycket att tänka på och om man planerar att anlita en firma bör man granska den noggrant innan arbetet påbörjas.

Oerfarna glömmer ventilationen
Det krävs både noggrannhet och precision för att lyckas med en takläggning och många oerfarna som ger sig på ett takbyte på egen hand missar det viktiga arbetet med undertak och ventilation. Undertaket är minst lika viktigt som själva yttertaket och det behöver läggas på ett sätt som passar det yttre materialet för att ventilationen ska fungera.

För vissa tak behövs både luftspalt och ångspärr för att takets insida inte ska bli fuktig och glömmer man detta är risken stor att det kommer uppstå mögel- och rötproblem. Om man känner sig osäker på dessa moment är det för säkerhetens skull bättre att anlita en takläggare som kan utföra jobbet på ett korrekt sätt.

Fel val av tak
Vissa väljer material för taket helt utefter pris men även om det är dyrt att byta ut taket bör man tänka en extra gång. Väljer man fel färg eller material till huset kan det se konstigt ut, och man behöver dessutom ta hänsyn till takets lutning när man väljer plåt eller pannor. Man ska alltid välja ett material som passar till huset och omgivningen för takläggare men viktigast av allt är att det passar konstruktionen. Det är alltid bra att fråga en professionell takläggare eller annan kunnig hantverkare om råd innan man väljer material, och tänk på att det kan vara värt att investera en extra slant för ett tak av högre kvalitet.

Oseriösa takläggare
Ett annat vanligt misstag som många gör när de väljer att anlita en firma istället för att göra jobbet själv är att välja första bästa. Risken är då att man kan råka ut för en oseriös hantverkare som slarvar med detaljer och lämnar efter sig ett dåligt slutresultat, och det kan till och med vara så illa att taket inte håller tätt från dag ett. Se alltid till att be om både referenser och offerter för att försäkra dig om att hantverkaren både håller måtten och kan leverera jobbet till ett rimligt pris. Man bör se upp med både höga priser och allt för låga priser när man ska välja en takläggare.

Avrinningssystemen anpassas inte
När man lägger ett nytt tak på sitt hus kan dimensionerna ändras något vilket gör att även avrinningssystemen behöver ses över. Detta är någon som många missar och det kan leda till att funktionen minskar och spillvatten runt huset ökar. Det kan vara klokt att byta ut hela systemet samtidigt som man byter tak för att vara på den säkra sidan. Har man anlitat en takläggare är det bra om man ber denne se över avrinningen så hängrännor och stuprör hängs på rätt sätt.