Finansiering, utan lån, för nystartat företag

Att komma på en bra affärsidé är inte det svåra. Inte heller att starta företag. Men när det kommer till finansiering tar det ofta stopp. Detta framförallt om det är ett helt nytt företag som inte har någon ekonomisk historia att visa upp för banken. Det är helt enkelt för liten säkerhet för banken vilket gör att nystartade företag generellt har mycket svårt att hitta finansieringslösningar. Kan man inte få lån eller krediter får man leta efter andra vägar. Som tur var så finns dessa genom att exempelvis sälja fakturor och skapa kredit hos leverantörer.

Förskott från kunder
En lösning kan vara att alltid ta förskottsbetalning från kunderna. Detta gäller främst inom handeln och för företag som producerar eller förädlar. Om en kund lägger en order på 100 000 kr får kunden göra en förskottsbetalning på minst hälften varpå företaget därmed kan använda dessa 50 000 kr för att köpa in material och förädla detta innan de lämnas över till kunden. Därefter betalas resterande del.

Genom denna lösning behöver man inte låna pengar för att kunna investera i råvaror eller andra inköp. Däremot är det inte alla kunder som är villiga att förskottsbetala. Överlag avråds konsumenter att förskottsbetala till företag och även inom B2B är det inte speciellt vanligt förekommande.

Att sälja fakturor skapar större kapacitet
En annan lösning kan vara att sälja fakturor. I detta fall behövs ett visst kapital för att köpa in de varor som sedan ska säljas vidare. När försäljningen sker av dessa varor sker samtidigt en försäljning av fakturan till ett kreditbolag som jobbar med att sälja fakturor. Inom ett dygn betalar dessa fakturan till företaget. Detta efter att en viss del har dragits som avgift. Det brukar då handla om några enstaka procent av fakturans belopp.

Genom att sälja en faktura på 10 000 kr en månad har företaget ca 9 700 kr på företagskontot dagen efter. Denna summa kan därmed direkt användas för att köpa in nya produkter som säljs till kunder. Detta alltså utan att man behöver vänta in betalning från den första kunden.
Att sälja fakturor innebär att man frigör kapital som annars är bundet i dessa fakturor. Kunden kanske har 30 dagar på sig att betala fakturan och därmed får man som leverantör vänta på denna summa flera veckor. Är det en så liten summa som 10 000 kr påverkar det knappast företagets likviditet men är det 100 000 kr som är fakturabeloppet är det ett stort kapital som man annars behöver vänta på.

Kredit från leverantör
Ännu en väg är att försöka få en kredit hos ett par leverantörer. Att helt enkelt kunna köpa in råvaror och hinna både förädla dem, sälja dem och få in pengarna innan fakturan från leverantören ska vara betald. Det innebär däremot att leverantören tar en kreditrisk vilket kan resultera i att kunden får betala ett lite högre pris för varorna eller tjänsterna.
Självklart går det även att kombinera dessa tjänster för att få ett smidigt kassaflöde, bättre likviditet och möjlighet att växa. Kanske kan leverantören ge 60 dagars betalningstid på sina fakturor samtidigt som man själv väljer att sälja fakturor för att snabbt få in kapital.