Rekryteringshemligheter som arbetsgivarna gärna inte skyltar med

Ofta vill den som söker ett arbete hålla en del saker gömda för den potentiella arbetsgivaren. Det kan till exempel handla om anledningen till att man söker jobb, eller bilder på Facebook. Kanske känner man sig också lite skyldig för att man gömmer dessa saker för en eventuell framtida chef. Då kan det vara bra att tänka på att den som anställer sannolikt också döljer ett antal saker.

Till exempel:

De söker allt de kan finna om dig på nätet
Det här gäller särskilt vid rekrytering för lite tyngre positioner, med mycket ansvar. Den som anställer dig vill veta så mycket som möjligt om dig, och inte bara det professionella. De vill också veta hur du är som person, och om de kan ta reda på saker som du inte har berättat under intervjun. Räkna med att de googlar på dig, går igenom din Facebook, Instagram och annat som de kan hitta om dig.

Tänk också på att de ofta tar kontakt med tidigare arbetsgivare för rekrytering, utan att ge dig notis om det. Det här kan till exempel ske om de hittar gemensamma kontakter på LinkedIn.

Din personlighet spelar större roll än du tror
Vi tror gärna att rekrytering är opartisk och rättvis – att vi får vår anställning baserat på våra meriter och våra kvalifikationer. I verkligheten är det dock så att arbetsgivare ofta tar sina beslut om vem som ska anställas med deras personlighet i åtanke – ofta anställer man den man tycker om mest, helt enkelt. Givetvis till en viss gräns, såklart, är man inte nära de kvalifikationer som krävs för jobbet lär man inte komma särskilt långt med personligheten.

En kandidat som de har god kemi med, och som de känner att de kommer överens väl med, kommer helt klart att ha goda chanser till jobbet. Detta i jämförelse med en med ett lite bättre CV, men som inte ”klickar” med arbetsgivaren. Med det här i åtanke bör inte målet bara vara att visa att du är bäst för jobbet vid rekrytering, utan även att bygga en personkemi med intervjuaren. Målet är att få dem att gilla dig för den du är.

Det finns rätt och fel svar
Är du mer av en introvert eller extrovert? I vilka arbetsmiljöer trivs du allra bäst? Vilka är dina styrkor och svagheter? Frågorna kanske verkar ofarliga vid en rekrytering, och att det inte finns något rätt eller fel svar. De används dock för att utröna huruvida du passar för positionen. Det kan dock vara svårt att veta vad det är som intervjuaren vill höra. Svarar du något som inte stämmer överens med det som han eller hon vill höra, kommer dina chanser till en anställning att genast sjunka markant.

De börjar ofta lågt i förhandlingen
Om lönen skall förhandlas, kommer de ofta att börja lågt. Det här är inget konstigt, givetvis. Ett företag vill inte betala mer än de behöver för de anställda, och det vore snarare konstigt om de inledde förhandlingen med sitt högsta bud.