Vad är en borgerlig begravning?

Den traditionella kyrkliga begravningen var länge den vanligaste i Sverige men idag väljer allt fler en borgerlig. Kanske beror det på att tron inte är lika stark idag och att man får större valmöjligheter att utforma ett personligt avsked om man väljer den borgerliga varianten. Det finns några saker som skiljer sig men likt för båda är att det enklaste sättet att planera och arrangera är med hjälp från en begravningsbyrå, som är väl insatta i båda alternativen.

Icke-religiös ceremoni
En borgerlig begravning innebär att religiösa symboler och annat inte används. Ceremonin kan utformas i stort sett som man själv önskar både väl gäller utsmyckningar, musik, uppläsning av dikter och tal och andra inslag. Det händer att man väljer ett tema för begravningen som speglar den avlidnes liv, istället för att fokusera på religiösa ting. Var det en naturmänniska kanske man lägger lite extra fokus vid det och om personen var särskilt engagerad inom någon organisation så kan man välja att ha det i fokus. Det är även tillåtet med psalmer om man skulle önska det.

Lokalen
En borgerlig ceremoni kan alltså inte hållas i en kyrka men i ett kapell går bra. Vill man det så kan en begravningsbyrå hjälpa till att ordna med lokalen och din begravningsbyrå stockholm. Däremot kan man hålla ceremonin i stort sett var man vill. Kanske vill man ha farväl på en plats som varit mycket speciell för personen när han eller hon var i livet – vid havet, i skogen eller kanske i trädgården. Det finns inga formella krav att uppfylla när det gäller lokal utan man är fri att välja plats helt själv.

Begravningsofficiant
Något annat som skiljer begravningsformerna åt är att man vid en borgerlig begravning inte kan använda sig av en präst. Istället tar man hjälp av en så kallad borgerlig begravningsofficiant. Detta kan vara vem som helst – en nära anhörig, en före detta kollega eller någon annan som känner för att utföra uppdraget. Man kan också vända sig till kommunen eller till sin begravningsbyrå. Dom har oftast någon anställd som utför den här typen av jobb och dessutom har dom erfarenhet av att leda den här typen av begravningar.

Har en anhörig gått bort och lämnat önskemål efter sig om att få en borgerlig begravning vänder man sig till en vanlig begravningsbyrå för att ordna med det praktiska. Det blir ett fint och personlig avslut utan några religiösa inslag, utan man fokuserar helt och hållet på personen och dennes tidigare liv.