Vad betyder factoring? 

Factoring är ett begrepp som används när företag belånar eller säljer sina fakturor till banker eller finansbolag. Själva namnet factoring betyder fakturakredit. Factoring blir som ett alternativ till vanliga betalningar och det är en bransch som växer mer och mer. Det är särskilt vanligt i verksamheter med långa kredittider, som till exempel byggföretag. Fler och fler företag väljer även att använda sig utav dessa factoringtjänster för att skydda sig mot risker som kan följa med krediter, men också för att öka sin likviditet för bettingsidor. 

 

Varför factoring? 

Företag har alltid löpande utgifter, för dem som även erbjuder faktura kan det ta en viss tid innan betalningen kommer in från kunden. Med hjälp av factoringtjänster kan företaget då sälja sin faktura till ett finansbolag för att snabbare få in pengar i verksamheten och slippa den långa kredittiden. 

Olika typer av factoring 

Det finns 3 stycken fakturor som ofta används i Sverige och dessa är: 

Fakturaköp med regress är ett vanligt köp på faktura och det betyder att fakturor som inte betalas går direkt tillbaka till företaget. När och varför detta sker ska tydligt framgå på köp- eller fakturavillkor.  

Fakturaköp utan regress är också ett vanligt fakturaköp men i detta fallet så är det överenskommet på papper att factoringföretaget  kommer att stå för betalningen till företaget om kunden inte betalar fakturan, varken i tid eller överhuvudtaget. 

Fakturabelåning är den tredje varianten och med fakturabelåning menas det att företaget intecknar fakturorna till factoringföretaget från första början. Detta är något företaget måste meddela deras kunder om. När kunderna har betalat klart sin faktura så måste factoringföretaget genast förmedla detta till företaget. 

 

Vilket alternativ är bäst? 

Det kanske låter mest riskfritt att använda sig utav fakturaköp utan regress men det är faktiskt så att det fortfarande finns risker med det alternativet, alltså som företag blir man inte “av” med risken. Det kan vara bättre att välja fakturaköp med regress istället, det finns några mer fördelar med det alternativet. 

Väljer företaget fakturaköp med regress behöver du inte vänta så länge för att få pengar eller kontanta medel. Fler av företagets fakturor går att sälja och det beror på att när banker eller finansbolag köper fakturor utan regress så väljer de oftast bara fakturor där kreditrisken inte existerar, men det gör dem med fakturaköp med regress. Som företag behöver du inte heller vara orolig om något händer med fakturan, den kommer gå tillbaka till företaget om så är fallet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att factoring är ett hjälpmedel för företag att snabbt få in pengar och kontanta medel till företaget genom att belåna eller sälja sina fakturor. Idag finns det många finansbolag och banker som erbjuder denna typ av tjänst.